Τοιχογραφίες με θρησκευτικά περιεχόμενα

Ας δούμε, για παράδειγμα, το βωμό, πάνω από το οποίο είναι μια τεράστια τοιχογραφία «Δεήσεως». Στο τετρατοσφαίριο της κόγχης απεικονιστικέ  ο Χρηστός , που ευλογεί με δεξί χέρι και με αριστερό κράτα το Ευαγγέλιο. Ντυμένος με ανοιχτόχρωμο χιτώνα, επί αριστερού του ώμου φοράει κυανά ιμάτια . Στο στήθος του Χριστού – ένας σταυρός, στολισμένος με πέτρες. Δεξιά από το Χρήστο, έως συνήθως, η ολόσωμη η Παναγία, φορώντας το ερυθρό φόρεμα και προσκυνώντας των Γιό της. Στο αριστερό χέρι κρατάει ένα βιβλίο . Το ίδιο βιβλίο και στα χέρια του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου , που στέκεται στα αριστερά του Χριστού, οποίος με το ανυψωμένο  δεξί του χέρι κάνει προσευχή.

Ακριβώς κάτω από «Δεήσεως», βλέπουμε απεικόνιση της Μετάδοσης του άρτου και η Μετάληψη του οίνου υπό των Αποστόλων. Αυτές οι δύο εικόνες είναι συμμετρικά από τις δύο πλευρές του άξονα των κόγχης. Οι απόστολοι τεταγμένοι ανά έξι σε δύο ημιχόρια, προχωρούν ευλαβώς προς Χρηστό ένας μετά των άλλων ,  λυγίζοντας μπροστά του . ΑριστεράοΠέτροςπαίρνειαπότοπιατέλο το πρόσφορο  και δεξιά του ο Παύλος  , που πίνει  από το άγιο ποτήρι το κρασί.
Σε άλλες μεριές του Ναού εμείς βλέπουμε της εικόνες των ευαγγελιστών και τους προφήτες, σκηνές της Γεννήσεως, Φυγή στην Αίγυπτο, Υπαπαντή, Θεοφάνια, Αναλήψεως, Σταύρωση, Ανάσταση, και τα άλλα επεισόδια του Ευαγγελίου.