Τοιχογραφίες από το Ναό του Αγ.Νικολάου της Φουνδουκλής

Ο κύριος θησαυρός της εκκλησίας είναι αναμφίβολα μοναδικές τοιχογραφίες που δημιουργήθηκαν  τον 15ο αιώνα και το μεγαλύτερο μέρος σώθηκε μέχρι σήμερα . Παλιά τα πάντα ήταν καλυμμένο με τοιχογραφίες στο εσωτερικό χώρο του ναού – σήμερα πολλά από αυτά, δυστυχώς, σβηστήκαν , αλλά διατηρηθήκαν αρκετά για να καταλάβουμε το μεγαλείο του ναού οπός ήταν στο παρελθόν.

Οι τοιχογραφίες του ναού μπορούν  να χωριστούν σε δύο κατηγορίες : πρώτον, οι τοιχογραφίες του θρησκευτικού περιεχομένου (εικόνες της Παναγίας, του Χριστού και των Αγίων), και δεύτερον, τοιχογραφίες-πορτραίτα , σε οποίες απεικονίζονται οι ιδρυτές της εκκλησίας και τα παιδιά τους.