Αναπαλαίωση

Έχουν βάλει το κερί στο άγιον όρος με ελπίδα για την αποκατάσταση των τοιχογραφιών σε αυτό το ναό

Ιστορία αναπαλαίωσης των τοιχογραφιών

Από το 1900 επιστήμονες ασχολήθηκαν με το Ναό . Βρήκανρωγμέςστουςτοίχουςκαιθολούς, ανησύχησαν : η παλιά εκκλησία στην Φουντουκίκαταρρέει !Για την βοήθεια άμεσα ήρθαν υπάλληλοιτης Ιταλικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Οι ιταλοί προσεκτικά ανακαίνισαν τους  τοίχους  της παλιάς εκκλησίας και προσπάθησαν να ανανεώσουν τις τοιχογραφίες. Καιβεβαία, οιιταλοίεργάτεςκαθάρισαν  προσεκτικά από τα άλατα της τοιχογραφίες , αντιμετωπίζοντας με σεβασμό προς τη σύνθεση, τα σχήματα και  τα ρούχα. Δυστυχώς. ΗδιαφοράμεταξύΔυτικήκαιΑνατολικήεικονογραφικήπαράδοσηέπαιξεμεγάλο ρόλο . Τότεστους Άγιους στις ελληνικές τοιχογραφίες βρέθηκαν χαρακτηριστικά  της Ρωμαϊκής Εκκλησίας μέσα σε εκφράσεις των πρόσωπων , όταν άλλαξε και η ύφασμα στα ρούχα τους  (τόσο μικρή  λεπτομέρεια! ), η αρμονία των τοιχογραφιών έχει καταστραφεί. Παρόλααυτάέμενανέωςμάρτυραςέντονήςκαιζωντανής αγάπης των γονέων, σεβασμό προς τον Παντοκράτορα  και στην  μεγάλη ελληνική ιστορία. Ακόμα φαίνονται καλά τα περιγράμματα στης εικόνες των αγγέλων, στων Ευαγγελιστών, τα σχήματα στη σκηνή  της Παρουσίασης. Ακόμα γεμάτα δυναμισμό και θεατρισμό οι σκηνές  της Μεταμόρφωσης και της Κοίμησης της Θεοτόκου. Σεγενικέςγραμμέςταστοιχεία μνημειακής τέχνης τουπαρελθόντας περιήγηση μέσα σε παλιότερες προσθήκες, εκπνέοντας δέος και θαυμασμό στην ιδιοφυΐα των παλαιών μαστόρων. Σήμερα οι τοιχογραφίες της Φουντουκλίκαι πάλι έχουντην ανάγκη από την προστασίας και βοήθειαστην διατήρηση απ ’τους  ανθρώπους  και όσο το δυνατόν προσεκτική επαναφορά .